Anhdepblog.com

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2012

phần mềm sửa ảnh xiuxiu[khá hay !!!]

phầm mềm sửa ảnh dành cho những ngươi không chuyên
cũng khá dễ dùng(mặc dù không phải tiếng việt.hi)
Và đây là thành quả


Và đây là link tải:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét